2190-achtergrond-ciel10

Bekkenfysio Parkstad

Welkom bij Bekkenfysio Parkstad

Ciel Aghina-van Boom
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut
Kinderbekkenfysiotherapeut
Master of specialized physical therapy
Echtgenote van Klaas
Moeder van drie pracht-dochters: Claartje, Noor en Renée

Sinds 2002 ben ik vrijgevestigd fysiotherapeut. Ik ben werkzaam in
Ubachsberg gemeente Voerendaal op slechts 5 minuten afstand van het Atrium Heerlen.
En sinds februari 2016 weer terug in Brunssum.

Bekkenfysio Parkstad
Bernardusplein 5a 
6367 KC   Ubachsberg

Bekkenfysio Parkstad (bij VenOfysio)
Uranusstraat 17
6446 TP   Brunssum

Tel.: 045-5213871 / 06-21503787 voor beide locaties

Bekkenfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft een uitgebreide opleiding gevolgd op het gebied van voorkómen en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen, vrouwen en kinderen. Als aanvulling heb ik daarna nog een opleiding gevolgd van een jaar om kinderen beter te kunnen behandelen. Om de wetenschappelijke achtergronden juister te interpreteren volgde ik een masteropleiding voor bekkenfysiotherapeuten.

Mijn doel is samen met de mensen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Adviezen, oefeningen maar ook doorsturen naar andere hulpverleners maken daar deel van uit. Mijn specialisatie en registratie heeft geleid tot nauwe contacten met het bekkenteam uit het MCZuyderland

Bij klachten en functiestoornissen kunt u denken aan problemen met:
  • Plassen
  • Ontlasten
  • Gemeenschap
  • Verzakkingen van de bekkenorganen
  • Voor en na een operatie in het bekken/buikgebied
  • Pijn
  • mama-fit
  • Kinderen met bekkenproblemen

Deze klachten zijn niet alleen het gevolg van een te losse of een te strakke bekkenbodem maar ook van een verkeerde reactie van de bekkenbodemspieren op dat moment.

Na een uitvoerig vraaggesprek en onderzoek worden, samen met u, de behandelmogelijkheden besproken. Een behandeling bestaat uit adviezen, tips en oefeningen al of niet in combinatie met gebruik van meetapparatuur zoals myofeedback, ballon, uroflow en echo. De behandeling is individueel en moet een basis zijn om bijvoorbeeld bij inspanning en bij sporten de bekkenbodem adequaat in te zetten. Daarbijheb ik veel aandacht voor een goede bekkenbodemfunctie na de bevalling.