2190-achtergrond-ciel10

Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts vervangen. Bekkenfysio Parkstad heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, of vatbaar zijn voor meerdere uitleg. Bekkenfysio Parkstad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Bekkenfysio Parkstad aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Bekkenfysio Parkstad gecontroleerd en Bekkenfysio Parkstad wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Bekkenfysio Parkstad behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.