2190-achtergrond-wit

Kinderen met bekkenproblemen

Kinderen met plas- en poepproblemen raken in een isolement omdat ze niet begrepen worden en zeker bij poepproblemen snel worden uitgesloten en gepest.

Kinderen met plas en poepproblemen komen heel veel voor. Verlies van urine en/of stoelgang, steeds terugkerende blaasontstekingen, niet/ onvolledig of slecht kunnen plassen, obstipatie, bedplassen, buikpijn zijn symptomen die mogelijk veroorzaakt worden door een slecht functionerende bekkenbodem.

Kinderbekkenfysiotherapie is geen apart specialisme binnen de fysiotherapie en wordt door zowel bekkenfysiotherapeuten als kinderfysiotherapeuten met een aparte nascholing toegepast. Op dit moment wordt door de beroepsgroep geadviseerd dat kinderen waarbij de plas- of poepfunctiestoornis op de voorgrond staat vooral door de kinderbekkenfysiotherapie geschoolde bekkenfysiotherapeut wordt behandeld en dat kinderen waarbij ontwikkelingsstoornissen een rol spelen vooral door de kinderbekkenfysiotherapie geschoolde kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden.

Na een uitvoerige vragenlijst aan ouders en kind, een onderzoek en enige metingen zal gezamenlijk een voor dat kind uitgestippelde behandeling ingezet worden. De medewerking van kind en ouders is voorwaarde voor het slagen van de behandeling.