2190-achtergrond-ciel4

Plassen

Plassen begint met het loslaten van de bekkenbodem en het samentrekken van de blaas. Een ontspannen houding op het toilet is daarbij belangrijk. Als je goed ontspannen bent kan de blaas goed samentrekken en klinkt de plas als een ‘klok’. Een normale plas doet er 15-20 seconden over en men plast 5-7 keer per 24 uur bij een vochtinname van 1½ tot 2 liter.

PLASPROBLEMEN
1. Urineverlies
2. Verhoogde aandrang
3. Slecht of zelfs niet kunnen plassen
4. Combinaties van bovenstaande

ad 1:  urineverlies:
* stress-incontinentie=urineverlies door het slecht opvangen van plots veranderde buikdruk
* urge-incontinentie=urineverlies door plotse hevige drang
* overloop incontinentie= urineverlies bij overvolle blaas
* neurogene-incontinentie= urineverlies bij een neurologisch probleem
* functionele incontinentie= urineverlies zonder onderliggend anatomisch of neurologisch probleem
* mengvormen van bovenstaande 

De behandeling heeft als doel de inzet van de bekkenbodem te verbeteren en urineverlies voorkomen. Dit kan middels:
* uitleg van anatomie en functie van de bekkenbodem
* adviezen over plassen, ontlasten en hygiëne qua houding en gedrag
* bewustwording van spanning en ontspanning van de bekkenbodemspieren
* spierfunctieverbetering
* blaastraining
* verbetering van motorische vaardigheden

ad 2:  verhoogde aandrang:
Vaak moeten plassen in verhouding tot wat er gedronken wordt.
een normale plasfrequentie is 5-7 maal per 24 uur bij 1,5-2 liter vovhtintake
Een verstoorde plasfrequentie kàn het gevolg zijn van een overactieve blaas waarbij de blaas eerder samentrakt bij dat volume. Het kàn ook een gevolg zijn van een overactieve bekkenbodem waardoor je niet volledig leeg plast en dus eerder en vaker moet gaan plassen. De volumes zijn in beide gevallen klein.

 

De behandeling kan gericht zijn op het leren aanspannen van de bekkenbodem waardoor je de blaas remt. In het geval van een te gespannen bekkenbodem zal de ontspanning het belangrijkste zijn. Dit wordt zo nodig gecontroleerd met biofeedback. Middels uroflow en echo zal in mijn praktijk de kracht van de straal en een eventueel residu gemeten worden

ad 3: slecht plassen:
Onderstaande problemen kunnen een gevolg zijn van een te strakke of een te laat loslatende bekkenbodem. Een belangrijk risico is herhaalde urineweginfecties 
* niet kunnen starten
* vertraagd starten
* plassen met verschillende kracht
* gefragmenteerd plassen
* sproeiend plassen
* niet uitplassen
* nadruppelen

De behandeling zal gericht zijn op goede ontspanning van de bekkenbdoem hetgeen ook hier gecontroleerd kan worden met biofeedback en uroflow en echo-meting.