2190-achtergrond-ciel4

Slecht plassen

Dit kan zich uiten in niet kunnen starten met plassen, vertraagd starten, plassen met verschillende kracht, gefragmenteerd plassen, sproeiend plassen, niet uitplassen, nadruppelen. Dit kàn een gevolg zijn van een te strakke of een te laat loslatende bekkenbodem. Een belangrijk risico is herhaalde blaasontstekingen

De behandeling zal bestaan uit het geven van adviezen (plasadvies, hygiënische adviezen, ontlastingsadvies en adviezen bij herhaalde blaasontstekingen), bewustwording van spanning en ontspanning van de bekkenbodem. Middels een uroflowmeting zal de kracht van de straal in de tijd gecontroleerd worden. De echo zal tonen of u leeg plast. Zo nodig zal de bekkenbodem gemeten worden met behulp van biofeedback om te weten of u kunt ontspannen.