2190-achtergrond-ciel4

Verhoogde aandrang

Vaak moeten plassen in verhouding tot wat er gedronken wordt. Een normale plasfrequentie is 5-7 maal/24 uur bij 1.5-2 liter drinken.

Een verstoorde plasfrequentie kan een gevolg zijn van een overactieve blaas waarbij de blaas eerder samentrekt dan nodig is bij dat volume. Het kan ook een gevolg zijn van een te gespannen bekkenbodem waardoor je niet volledig leeg plast en dus eerder en vaker moet plassen. De volumes zijn in beide gevallen klein.

De behandeling zal bestaan uit het geven van adviezen, bewustwording van spanning en ontspanning van de bekkenbodem en zo nodig blaastraining. Middels een echo zal gecontroleerd worden of u uit plast.