Kinderen met bekkenbodemproblemen

Kinderen met plas en of ontlastingsproblemen raken in een isolement omdat ze niet begrepen worden en zeker bij poepproblemen snel worden uitgesloten en gepest.

Plas en poepproblemen bij kinderen komen heel veel voor.
Klachten die mogelijk veroorzaakt worden door een slecht functionerende bekkenbodem:

  • Verlies van urine en/of stoelgang
  • Vaak moeten plassen en/of poepen
  • Plotselinge aandrang
  • Onvolledig tot niet of slecht kunnen plassen/poepen
  • Obstipatie
  • Steeds terugkerende blaasontstekingen
  • Bedplassen
  • Buikpijn in combinatie met één van voorgaande symptomen

Kinderbekkenfysiotherapie is geen apart specialisme binnen de fysiotherapie en wordt door zowel bekkenfysiotherapeuten als kinderfysiotherapeuten met een aparte nascholing toegepast. Op dit moment wordt door de beroepsgroep geadviseerd dat kinderen waarbij de plas- of poepfunctiestoornis op de voorgrond staat vooral door de kinderbekkenfysiotherapie geschoolde bekkenfysiotherapeut wordt behandeld en dat kinderen waarbij ontwikkelingsstoornissen een rol spelen vooral door de kinderbekkenfysiotherapie geschoolde kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden.

Na een uitvoerige vragenlijst aan ouders en kind, een onderzoek en enige metingen zal gezamenlijk een voor dat kind uitgestippelde behandeling ingezet worden. De medewerking van kind en ouders of verzorgers is voorwaarde voor het slagen van de behandeling.

De behandeling is gericht op het aanleren van juiste plashouding en –gedrag. Over het hoe en wanneer het kind moet gaan plassen en poepen en hoe ze kan reageren op signalen van drang.
Het kind wordt op speelse wijze geleerd waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe ze controle, over spanning en ontspanning, kan krijgen.

Privacy policy

Bekijken