Voor en na een operatie

Operaties veranderen iets aan de ligging van de organen waardoor mogelijk een ondersteuning van de blaashals wegvalt. Dit is regelmatig het geval na prostaatoperaties. De bekkenbodem ondersteunt het sluiten. Enige kennis en kunde vooraf lijkt het probleem te beperken. Na een prostaatoperatie blijkt bekkenfysiotherapie het proces van droog worden te versnellen.

Bekkenfysiotherapie bij verzakkingen kàn een operatie voorkomen en kàn de last die u van de verzakking ondervindt beperken. Daarbij is het de verwachting dat u door het oefenen de inzet automatiseert hetgeen ook bij een eventuele operatie de kans op herhaling zal beperken.

Na een verwijdering van de baarmoeder is de ophanging van de blaas verandert. Dit kàn aanleiding zijn voor het zakken van de blaas met mogelijk urineverlies tot gevolg.  Enige kennis en oefening vooraf lijken veel problemen te kunnen voorkomen.

Privacy policy

Bekijken